Rukovodstvo škole

 

Direktor Predrag Drinić
Pedagog Anja Vukojević  
Psiholog Mirela Bogdanović Đuraš -
Branka Ivanović
Sekretar Branimir Đekić