Š K O L S K I   O D B O R

 

Predstavnik lokalne zajednice Miladinka Džigerović
Predstavnici Ministarstva Prosvjete  i kulture

Slavica Prijević

Alen Pijetlović

Predstavnici Savjeta roditelja Slobodan Kovačević

Zoran Aničić

Iz reda nastavnika škole Duško Živanić

Tijana Mihić Pijetlović